IKM-NET & DUURZAAMHEIDSMONITOR

IKM-NET

Via IKM-NET kan je de resultaten van je voorgaande IKM-audit bekijken. De criteria van het lastenboek zijn onderverdeeld in categorieën: criteria die visueel geauditeerd worden en administratieve criteria. Van deze administratieve criteria zijn er voor een deel digitale databronnen. De applicatie is zo opgebouwd dat je ervoor kunt opteren dat je alle criteria samen kunt bekijken of alle A- en B-punten apart. Criteria die bij een vorige evaluatie niet voldoende gerealiseerd waren, vind je terug onder de categorie “Aandachtspunten”.

Daarnaast kun je via IKM-NET de 3-jaarlijkse audit voor het lastenboek van IKM digitaal voorbereiden. De criteria die in orde zijn voor jouw bedrijf kun je afvinken in jouw persoonlijk overzicht. De applicatie laat toe om de documenten veilig te beheren, ofwel omdat je ze zelf oplaadt, ofwel omdat ze hier digitaal worden opgehaald uit een externe bron (bv. meet-en adviesrapport van koeltank of melkinstallatie, wateranalyse, …) op voorwaarde dat je hiervoor toestemming gaf via het neutraal datadeelplatform DjustConnect.

KLIK OP AANMELDEN

Duurzaamheidsmonitor

De vernieuwde, gedigitaliseerde Duurzaamheidsmonitor geeft een overzicht van meer dan 70 duurzaamheidsinitiatieven voor de melkveehouderij die op een frequente, kwantitatieve en geborgde manier worden verzameld. Je hoeft op jouw bedrijf zeker niet alle voorgestelde duurzaamheidsinitiatieven toe te passen, maar via deze weg kan je wel aantonen op welke manier jij als melkveehouder op jouw melkveebedrijf inzet op duurzaamheid. Je kan deze Duurzaamheidsmonitor ook gebruiken als tool om ideeën of tips in te winnen om in de toekomst verder in te zetten op duurzaamheid.

Via het dashboard krijg je niet enkel een mooi overzicht van jouw eigen gegevens, maar kan je jouw gegevens direct aanpassen indien nodig en kan je jezelf ook vergelijken met het Vlaams sectorgemiddelde. Op die manier kunnen steeds de meest recente inspanningen op het vlak van duurzaamheid worden aangetoond.

Via de Duurzaamheidsmonitor worden alle data samengebracht en berekend waarna je ze op een veilige manier ter beschikking kan stellen aan de zuivelsector MilkBE voor het berekenen van sectorgemiddeldes of aan jouw zuivelverwerker, op voorwaarde dat je hiervoor toestemming gaf via het neutraal datadeelplatform DjustConnect.

Het doel is sensibilisering, stimulering en valorisatie ten voordele van de verduurzaming van de ganse Vlaamse zuivelsector. Meer info: https://www.milkbe.org/nl/duurzaamheidsmonitor.

KLIK OP AANMELDENDigiMilk is enkel bestemd voor jou als melkveehouder en de personen die jij daarvoor machtiging geeft. Niemand anders heeft inzage in jouw documenten en data.

Je kunt zelf beslissen of je toestemming geeft om je data automatisch te laten ophalen. Dit loopt via DjustConnect, het neutraal datadeelplatform dat jou 100% garantie geeft over de veiligheid van jouw data. Je kan bovendien op elk moment jouw toestemmingen aanpassen.DjustConnect is een neutraal platform om data te delen in landbouw en voeding. Veilig, efficiënt en met respect voor de boer.

DjustConnect maakt data delen in de agrovoedingsketen efficiënt, transparant en betrouwbaar. De data-eigenaar (de landbouwer) geeft, via een overzichtelijk dashboard, toegang tot zijn data.

Waterdichte controles op het respecteren van de data-deel-regels door alle spelers zorgen voor de veiligheid. Als je als landbouwer beslist om jouw data niet meer digitaal te delen, dan draai je de datakraan met één klik weer toe. Dat is het basisprincipe waar DjustConnect, en bij uitbreiding IKM-NET en de Duurzaamheidsmonitor voor staan: de melkveehouder zit aan het stuur.DigiMilk bevat vandaag al heel wat functionaliteiten en geautomatiseerde data input. Maar DigiMilk kan en zal nog groeien. Wij willen deze groei zo veel mogelijk afstemmen op de wensen van de melkveehouders. Daarom kun je de applicatie vandaag al gebruiken en ons jouw opmerkingen of suggesties doorgeven op info@ikmnet.be