IKM-Vlaanderen vzw

IKM-Vlaanderen (kortweg IKM) is een vereniging zonder winstoogmerk, waarbij IKM staat voor Integrale Kwaliteitszorg Melk. IKM-Vlaanderen verenigt de meest representatieve organisaties van de melkveehouders en de zuivelindustrie. De vereniging houdt het toezicht op het ontwikkelen, operationeel maken en beheren van de IKM-certificering van de gehele zuivelketen, gaande van de Vlaamse melkveehouderij over de zuivelindustrie tot en met de distributie en de afzet.

IKM voorziet in een extern kwaliteitsbewakingssysteem van gras tot glas. Daardoor wordt de volledige keten geresponsabiliseerd met tal van regels voor de verschillende schakels. Hierbij gaat het vooral om een bundeling van reeds bestaande en te respecteren wettelijke bepalingen die aangevuld zijn met een aantal codes van goede praktijk. Zo werd IKM trapsgewijs een referentienorm in de zuivelsector. Het IKM-systeem is door de Vlaamse overheid erkend als voedselkwaliteitsbepaling in het kader van de Europese regelgeving voor plattelandsontwikkeling.

Om de consument ervan te garanderen dat zijn melkproduct op een kwaliteitsvolle manier tot stand is gekomen, beschrijft het lastenboek meer dan honderd borgingspunten in acht essentiële onderdelen van de melkproductiemethode. Dierengezondheid, melkwinning, de bezorgdheid voor dierenwelzijn, hygiëne, reiniging en milieu zijn de zes modules waarin bestaande reglementering onderschreven wordt, aangevuld met een aantal punten van goede landbouwpraktijk. Het IKM-lastenboek is door BELAC geaccrediteerd volgens ISO 17065 (de internationale kwaliteitsnorm die de eisen bepaalt voor de competentie van, de consistente uitvoering door en de onpartijdigheid van certificatie-instellingen die producten, processen en/of diensten certificeren).

Met deze kwaliteitsbenadering via autocontrole wil de zuivelsector aan de spits blijven staan van de integrale ketenbewaking.

Het IKM-certificaat waarborgt de goede landbouwpraktijk op het melkveebedrijf en de kwaliteit van de totale Belgische productie van rauwe melk. Momenteel wordt meer dan 99% van de Vlaamse melk geproduceerd op melkveebedrijven met een IKM-certificaat.

Meer info:www.mcc-vlaanderen.be/nl/ikm

MCC (Melkcontrolecentrum Vlaanderen)

Melkcontrolecentrum Vlaanderen (kortweg MCC) is dé betrouwbare partner van de Vlaamse melkveehouder en de zuivelsector. MCC waarborgt de kwaliteit en de samenstelling van alle rauwe melk die in Vlaanderen geproduceerd en aan de zuivelindustrie geleverd wordt. Daarbij houdt ze toezicht op de bemonstering, voert ze hoogkwalitatieve analysen uit op de monsters die ze ophaalt bij de producenten en zorgt ze voor zowel de gegevensverwerking als de rapportering. Daarnaast ondersteunt MCC de connectie tussen de Vlaamse melkveehouders en de kopers van melk. Zo zorgt de buitendienst van MCC voor de begeleiding van de Vlaamse melkveehouders, in samenspraak met de andere betrokken partners (zuivelindustrie, landbouworganisaties...).

MCC investeert continu in haar medewerkers, in kennis en innovatie. Jaarlijks voert MCC ruim 12 miljoen analyses uit op melkmonsters in haar gespecialiseerd laboratorium in Lier. Door deze snelle en efficiënte aanpak garandeert MCC de kwaliteit van de zuivel die uiteindelijk in de winkelrekken komt. Bovendien zorgt MCC ook voor de certificatie van het IKM-lastenboek en van weidegang en kan ze binnen de sector worden ingeschakeld voor andere certificatie-initiatieven. Zo zorgt MCC er mee voor dat de Vlaamse zuivel bij de meest kwalitatieve ter wereld behoort.

Meer info:www.mcc-vlaanderen.be

MilkBE

MilkBE vzw is de erkende brancheorganisatie voor de Belgische zuivelsector waarin zowel producenten van melk en kopers en verwerkers van melk vertegenwoordigd zijn. MilkBE biedt een platform voor dialoog en de mogelijkheid om op een gestructureerde manier tot algemeen gedragen standpunten te komen. MilkBE is actief op terreinen waarde samenwerking tussen de schakels in de zuivelketen tot meerwaarde leidt, bijvoorbeeld voor kwaliteit, voedselveiligheid, duurzaamheid in de keten en relaties tussen de producenten en de zuivelindustrie.

De verduurzaming van de zuivelsector is een speerpunt van MilkBE. Als in 2014 rolde MilkBE het duurzaamheidsprogramma, de “Duurzaamheidsmonitor” genaamd, uit over de hele zuivelketen, van melkveehouder tot transporteur en melkverwerker. Deze versie kreeg een grondige upgrade en werd in 2023 gedigitaliseerd met steun van de Vlaamse Overheid en in samenwerking met MCC.

Meer info:www.milkbe.org